Υπ. Εργασίας: Έγκριση των επιδομάτων ενοικίων και εγγυημένου εισοδήματος για τον Ιούνιο

Έγκριση των επιδομάτων ενοικίων και εγγυημένου εισοδήματος για τον Ιούνιο

Εγκρίθηκε ποσό, ύψους άνω των 50. εκατ. ευρώ, για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και 30 εκατ ευρώ για κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του επιδόματος στέγασης για τον Ιούνιο. σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας.

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε ποσό, ύψους 50.117.758,67 ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μηνός Ιουνίου του 2020.

Παράλληλα, με ξεχωριστή υπουργική απόφαση, εγκρίθηκε ποσό, ύψους 30 εκατ. ευρώ,  προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του επιδόματος στέγασης μηνός Ιουνίου του 2020.