Δήμος Πειραιά: Έρευνα για τις μετακινήσεις των κατοίκων

Δήμος Πειραιά: Έρευνα για τις μετακινήσεις των κατοίκων

Διαδικτυακή έρευνα που θα διεξαχθεί καθόλη τη διάρκεια του Ιουλίου και στην οποία οι Πειραιώτες θα μπορούν να εκφράσουν  τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την αστική κινητικότητα, στο πλαίσιο  εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), πραγματοποιεί ο Δήμος Πειραιά.

Πρόκειται για το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα οργανώσει το πλαίσιο ανάπτυξης των απαραίτητων και επιθυμητών παρεμβάσεων για τη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα, ακολουθώντας την ίδια στρατηγική πρότυπων ευρωπαϊκών πόλεων και στο οποίο αναδεικνύονται δύο κύριες αρχές: α) η μειωμένη εξάρτηση από το ΙΧ αυτοκίνητο και β) η ενθάρρυνση των ήπιων μορφών μετακίνησης και της δημόσιας συγκοινωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, οι απαντήσεις των πολιτών είναι σημαντικές και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τη διαμόρφωση στρατηγικών και πολιτικών για το μελλοντικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό στην πόλη του Πειραιά.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης σε δήλωσή του τόνισε: «Καλούμε τους πολίτες να λάβουν μέρος στη διαδικτυακή έρευνα για την μετακίνηση στον Πειραιά, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Οι απαντήσεις τους θα συμβάλλουν καθοριστικά ως προς τις κυκλοφοριακές αλλαγές και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να γίνει ο Πειραιάς πιο βιώσιμος και πιο προσβάσιμος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες».

Για συμμετοχή στην έρευνα οι Πειραιώτες μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους εδώ, ενώ όλα τα νεότερα σχετικά με την πρόοδο σύνταξης του Σ.Β.Α.Κ. Πειραιά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό από το Δήμο Πειραιά εδώ