7ος χρόνος, ημέρα 2095η
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Diabetes talk

Diabetes talk

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία χρόνια νόσος, η οποία επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να μετατρέπει τη γλυκόζη σε ενέργεια. Τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, εμφανίζονται όταν ο οργανισμός αδυνατεί να παράγει ινσουλίνη ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά*.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται παγκόσμια αύξηση των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και της σοβαρότητας των περιστατικών αυτών. Σύμφωνα με στοιχεία του 2019 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη (International Diabetes Federation -  IDF), περισσότερα από 463 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, πάσχουν από τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη, ενώ αν δεν δραστηριοποιηθούμε άμεσα, το 2030 αναμένεται ο αριθμός τους να ξεπεράσει τα 578 εκατομμύρια και το 2045 τα 700 εκατομμύρια.1

Ο κίνδυνος από την πανδημία του σακχαρώδη διαβήτη σε όλο τον κόσμο αυξάνεται και αυτό πρέπει να αλλάξει. Παρόλο που η ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο έχει σημειώσει αυξητική πρόοδο, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ακόμη περισσότερη ενημέρωση και πιο έγκαιρη διάγνωση, καθώς σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη (International Diabetes Federation - IDF), το 2019 ένας στους δύο ή 231,9 εκατομμύρια από τα 463 εκατομμύρια ενήλικες που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη - η πλειοψηφία αυτών αφορά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ηλικίας 20-79 ετών - δε γνώριζαν ότι πάσχουν από τη νόσο.1

Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό και σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου ο αριθμός των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη αναμένεται να φτάσει τα 68 εκατομμύρια το 2045.1 

Παρόμοια επιδημιολογική εικόνα παρατηρείται και στην Ελλάδα, όπου η νόσος του σακχαρώδη διαβήτη επηρεάζει το 11,6% του γενικού πληθυσμού της χώρας, ζήτημα το οποίο θεωρείται ανησυχητικό για την επιβάρυνση της υγείας και την ποιότητα της ζωής του γενικού πληθυσμού.2

Στη Novo Nordisk Hellas, αλλάζουμε το διαβήτη και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς και της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και των ασθενών της χώρας για τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη, με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της υγείας αλλά και τη μείωση του ποσοστού των ατόμων που επηρεάζει ο σακχαρώδης διαβήτης, υλοποιήσαμε την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία ενός ενημερωτικού ιστοτόπου για τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη, εγκαινιάζοντας τον ιστότοπο www.diabetestalks.gr.

Ο ιστότοπος www.diabetestalks.gr δημιουργήθηκε ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη, τα αίτια εμφάνισης, τις συννοσηρότητες και τις επιπτώσεις της νόσου, καθώς και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, αλλά και τα συστήματα χορήγησης αυτών. Έχει, επίσης, σκοπό να αναδείξει τις φωνές και τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη, σε όλο τον κόσμο αλλά και την Ελλάδα.

«Μίλα για το Διαβήτη σου!  - Μπορείς να τον ρυθμίσεις…»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.diabetestalks.gr 

*Το περιεχόμενο της εκστρατίας ενημέρωσης κοινού επιμελήθηκε το ιατρικό τμήμα της Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε. και απευθύνεται αποκλειστικά στο Ελληνικό και Κυπριακό κοινό. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου  επαγγελματία υγείας. Για οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον ιατρό σας.