7ος χρόνος, ημέρα 2158η
Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Βαριά πρόστιμα για πλαστά πιστοποιητικά-Τι προβλέπει η τροπολογία για τις αναστολές

Βαριά πρόστιμα για πλαστά πιστοποιητικά-Τι προβλέπει η τροπολογία για τις αναστολές
Φωτογραφία αρχείου
Eurokinissi

Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε όποιο αποπειράται ή επιτυγχάνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού ενώ δεν έχει εμβολιαστεί ή βεβαίωση νόσησης ενώ δεν έχει νοσήσει καθώς και βαριές ποινές κατά ιδιωτών ιατρών οι οποίοι παραμένουν ανεμβολίαστοι, προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή.

Επίσης, για τους εργοδότες δομών υγείας που εξακολουθούν να απασχολούν ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων 200.000 ευρώ.

Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις που εντάσσονται πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

  1. 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ και,
  2. σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται με επανέλεγχο, 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις: 

  • καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από ημερομηνία βεβαίωσης παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,  
  • αναστέλλεται δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ν. 3892/2010 (Α’ 189),
  • αναστέλλεται δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτικές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν εξωτερική θύρα έγγραφο για  ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί.

Η παράλειψη τήρησης υποχρέωσης του προηγούμενου τιμωρείται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Ειδικώς περίπτωση εργαζομένων φορείς του δημοσίου τομέα που εμπίπτουν εφαρμογής της τροπολογίας επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιβάλλεται ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή μοναδικής η αναστολή αίρεται, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία: