Ασπίδα προστασίας για τους «Δεσμώτες» του Φαλήρου

Ασπίδα προστασίας για τους «Δεσμώτες» του Φαλήρου

Της Αγγελικής Κώττη

Με όλους τους κανόνες και απολύτως σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο αρχαιολογικός νόμος και οι πρακτικές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας θα γίνει η προσωρινή και υπό προϋποθέσεις απόσπαση και επανατοποθέτηση του ευρήματος «Δεσμώτες», που αποκαλύφθηκε στην περιοχή «Εσπλανάδα» στο «Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος».

Παρά τη φασαρία που ξεσηκώθηκε από διάφορες μειοψηφίες περί του ότι δήθεν οι αρχαιότητες κινδυνεύουν, όλες οι απαραίτητες μελέτες για το έργο θα γίνουν σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε η Λίνα Μενδώνη ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού ανέβηκε σήμερα στη «Διαύγεια» και προβλέπει προσωρινή μεταφορά του σκελετικού υλικού “εξ αιτίας α) της επιδεινούμενης κατάστασης διατήρησης και φθοράς των σκελετικών καταλοίπων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του εδάφους και του γεωλογικού υποβάθρου παρά τις συνεχείς προσπάθειες όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών και β) των ασυνεχειών που έχουν δημιουργηθεί στις συστάδες της ομαδικής ταφής λόγω της απόσπασης 10 σκελετών για μελέτη και δειγματοληψία από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων σε προηγούμενη χρονική περίοδο.

Οι όροι που τίθενται είναι αυστηροί και προβλέπονται όσα είναι απαραίτητα για την πλήρη προστασία των αρχαιοτήτων. Συγκεκριμένα είναι υποχρεωτικά:

.Η προσωρινή απόσπαση του ευρήματος των «Δεσμωτών» να γίνει με μετακίνησή τους καθ’ ύψος, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εκλείψουν οι παράγοντες φθοράς που συνδέονται με την ανερχομένη υγρασία και τη σύσταση του εδάφους και το εύρημα να παραμείνει στο σταθερό μικροπεριβάλλον που ήδη έχει δημιουργηθεί ή, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, σε γειτνιάζουσα με το εύρημα θέση.

Το εύρημα να επανατοποθετηθεί στην αρχική του θέση, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών.

Η μετακίνηση των τριών συστάδων να γίνει ξεχωριστά en block και βάσει ειδικής μελέτης απόσπασης και επανατοποθέτησης που να τεκμηριώνει και να διασφαλίζει την ακεραιότητα και προστασία του ευρήματος.

.Να ληφθούν τα άμεσα μέτρα προστασίας του ευρήματος που προτάθηκαν από τις Διευθύνσεις Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (πύκνωση σωλήνων εξαέρωσης, βελτίωση της αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του ευρήματος, κ.α.).

Συγχρόνως και σε σύντομο χρονικό διάστημα, να εκπονηθεί μελέτη προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης του ευρήματος και μελέτη μόνιμης προστασίας αυτού, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, που θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Η επιπλέον δειγματοληψία του υλικού να είναι περιορισμένη, ώστε να μην διαταραχθεί περαιτέρω η εικόνα του ευρήματος, ύστερα από έγκριση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων