8ος χρόνος, ημέρα 2476η
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Αντοχές ΔΕΗ απέναντι στην ενεργειακή καταιγίδα με όπλο το hedging στις τιμές

Αντοχές ΔΕΗ απέναντι στην ενεργειακή καταιγίδα με όπλο το hedging στις τιμές

Άμυνες απέναντι στην κρίση και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους επέδειξε η ΔΕΗ συγκρατώντας τα λειτουργικά της κέρδη στα 626,5 εκατ ευρώ, με όπλο το hedging. Αντισταθμίζοντας τον κίνδυνο σε όλα τα σταθερά τιμολόγια που προσφέρει, όπως και σε αυτά των ενεργοβόρων πελατών της Υψηλής Τάσης, η επιχείρηση κατάφερε να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από την έκρηξη των δαπανών σε φυσικό αέριο, δικαιώματα ρύπων και συνακόλουθα των χονδρεμπορικών τιμών.

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, το επαναλαμβανόμενο EBITDA υποχώρησε στα 626,5 εκατ ευρώ έναντι 696 εκατ ευρώ, ωστόσο συγκρατήθηκε σε επίπεδα που δεν βγάζουν την επιχείρηση εκτός στόχου. Αποτέλεσμα, η ΔΕΗ να διατηρείται σε τροχιά για να πετύχει EBITDA στα περσινά επίπεδα των 850 -880 εκατ ευρώ, παρά την αύξηση 167% στα κόστη ενέργειας του τρίτου τριμήνου. Ανθεκτικότητα στην οποία συνέβαλε καθοριστικά το χετζάρισμα που έκανε εδώ και μήνες στα σταθερά της τιμολόγια, όπως και σε εκείνα της Υψηλής Τάσης. Όφελος από τη κίνηση αυτή, ένα ετήσιο ποσό ύψους, σύμφωνα με τις πληροφορίες… 500 εκατ ευρώ. Αν δεν το είχε κάνει, οι επιπτώσεις της κρίσης θα ήταν πολύ μεγαλύτερες.

«Το γ΄ τρίμηνο του έτους, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, επιδείξαμε την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, και παράλληλα καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα των επιδόσεών μας σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, μέσα από τη διενέργεια hedging και την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού μας. Το 2021 είναι ένα μεταβατικό έτος για τη ΔΕΗ. Παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές των εμπορευμάτων το 2021 έναντι των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του 2020, αναμένουμε την επίτευξη του στόχου που είχαμε εξαρχής θέσει για επανάληψη της λειτουργικής κερδοφορίας κοντά στα επίπεδα του 2020», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης.

Συνοψίζοντας τα βασικότερα μεγέθη εννεάμηνου, η επιχείρηση παρουσίασε 3,69 δισ ευρώ τζίρο (αύξηση 5%), 16,9% περιθώριο EBITDA (από 19,8%), 85 εκατ ευρώ ζημιές προ φόρων (έναντι κερδών 46,6 εκατ πέρυσι), 42,2 εκατ ευρώ ζημιές μετά φόρων (έναντι κερδών 12,8 εκατ πέρυσι), τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρει τα εξής:

Στα 635 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση το εννεάμηνο του 2021 έναντι €696 εκατ. το εννεάμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 16,9% από 19,8%. Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2021 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €155 εκατ. έναντι €238,7 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της δραστηριότητας της Παραγωγής. Επιπλέον, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19

Η πανδημία COVID-19 συνεχίζει και το έτος 2021 να επηρεάζει την παγκόσμια κοινωνική και οικονομική ζωή. Στην Ελλάδα, μετά την επαναφορά των περιοριστικών μέτρων από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι περίπου και τα τέλη Μαρτίου 2021, από τα μέσα Απριλίου 2021 τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας άρχισαν σταδιακά να αίρονται σαν αποτέλεσμα του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού που εφαρμόστηκε, ενώ υπήρξε και σχεδόν πλήρης απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων.

Η συνολική τελική οικονομική επίδραση, από την πανδημία COVID-19, στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης, αλλά και λόγω των δευτερογενών επιπτώσεών της που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στο μέτωπο του COVID-19 και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη περαιτέρω κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας.