7ος χρόνος, ημέρα 2095η
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης των εγκαταστάσεων του υπ. Μετανάστευσης

Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης των εγκαταστάσεων του υπ. Μετανάστευσης

Ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης όλων των εγκαταστάσεων (facilities management) του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διενεργεί το υπουργείο.

Ο σκοπός είναι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η καλύτερη διαχείριση των εγκαταστάσεων. Ο διαγωνισμός υλοποιείται με τη μεθοδολογία της σύμβασης-πλαίσιο, καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας, δίνει τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες συνθήκες και την ξαφνική μεταβολή των ροών, ενώ είναι ανοιχτός σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) για υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Ο διαγωνισμός έχει τετραετή διάρκεια και ο ετήσιος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 114 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει σε 456 εκατ ευρώ πλέον ΦΠΑ και δυνατότητα προαίρεσης έως 100%. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία για τη μετανάστευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ