Τράπεζα Πειραιώς: Αναπροσαρμογή των επιτοκίων στους καταθετικούς λογαριασμούς

Αναπροσαρμογή των επιτοκίων στους καταθετικούς λογαριασμούς

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,006% (0,6 μονάδες βάσης). 

Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 20/072020.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια παρέχονται στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.