8ος χρόνος, ημέρα 2389η
Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

Το «πράσινο» στοίχημα της ΔΕΗ με την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ

Το «πράσινο» στοίχημα της ΔΕΗ με την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ

Αναμφισβήτητα η μετοχή του μήνα στο ΧΑ είναι η ΔΕΗ και η κίνηση της προς την περιοχή των 10 ευρώ, επίπεδο το οποίο είχε να δει από το Σεπτέμβριο του 2014. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και από ότι φαίνεται η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ έχει όλες τις προϋποθέσεις να στεφθεί με επιτυχία: Τόσο από πλευράς συμμετοχής όσο και από πλευράς τιμήματος. Η συγκυρία είναι η καλύτερη δυνατή αφού χρηματιστηριακά οι αποτιμήσεις των ομοειδών εταιρειών του κλάδου δηλώνουν διψήφιους πολλαπλασιαστές επιχειρηματικής αξίας.

Όμως η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ είναι η αρχή για τη ΔΕΗ και όχι το τέλος μιας πορείας αναδιάρθρωσης. Από την πώληση θα «θυσιαστούν» περί τα 200 – 220 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη που αποτελούν τη μειοψηφική συμμετοχή του νέου επενδυτή. Ωστόσο, η ΔΕΗ δεν θα εξαντλήσει τη ρευστότητα που θα αποκτήσει στη μείωση του δανεισμού της παρά μόνο ένα μέρος της, ας πούμε κοντά στα 700 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων θα πάει σε έργα που θα «πρασινίσουν» τον ισολογισμό της υπό την έννοια της μετάβασης σε μορφές παραγωγής ενέργειας φιλικότερες προς το περιβάλλον. Επομένως, ναι μεν θα υπάρξει μια μείωση στα λειτουργικά κέρδη από την άλλη όμως θα αναπληρωθεί μέρος από το χαμένο έσοδο (και τα κέρδη) από την ανάπτυξη άλλων μονάδων συν την όποια ωφέλεια προκύψει από τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ΔΕΗ κατεβαίνει σε διαγωνισμό για την κατασκευή σημαντικού υδροηλεκτρικού έργου (333MW) στη Βόρεια Μακεδονία ο οποίος θα κλείσει μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία με την RWE για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ 2 GW συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ.

Αν το τίμημα φθάσει τα 3,4 δισ. ευρώ - όχι απίθανο με βάση τα δεδομένα των αποτιμήσεων άλλων δικτύων - η ΔΕΗ θα αποκαλύψει εμπράκτως ένα μέρος της αξίας της το οποίο: Με κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ και χρέος 3,5 δισ. ευρώ η ΔΕΗ θα έχει ήδη πάρει μια αποτίμηση μόνο για ένα από τα ενεργειακά της πάγια 3,4 δισ. ευρώ.

Αρκούν τα 3,1 GW υδροηλεκτρικών αρκούν για να αντιληφθούμε το σημαντικό μέγεθος των παγίων που μπορούν να υποστηρίξουν υψηλότερη αποτίμηση της εταιρείας υποθέτοντας μηδενική αξία για τους λιγνίτες. Επιπλέον, η συνεισφορά των ΑΠΕ στο μίγμα παραγωγής της ΔΕΗ θα δώσει άλλο πολλαπλασιαστή αποτίμησης στο κομμάτι των λειτουργικών κερδών με ότι αυτό συνεπάγεται για το δυνητικό περιθώριο από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ είναι καταλυτική για τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ και θα δώσει επιλογές στον κοιμώμενο γίγαντα της Ελληνικής βιομηχανίας. Επίσης δείχνει πόσο κακή ιδέα ήταν η πώληση του ΑΔΜΗΕ με τη μορφή διανομής δωρεάν μετοχών στερώντας από τη ΔΕΗ μεγάλο οικονομικό όφελος που θα της έδινε μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ταχύτερη υλοποίηση του πλάνου απολιγνιτοποιήσης. Ας είναι. Το έργο τώρα ξεκινάει.

Πού βρίσκονται οι αποτιμήσεις των δικτύων

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.