Πόσο μεγάλη είναι η «φούσκα» στη Wall Street;

Πόσο μεγάλη είναι η «φούσκα» στη Wall Street;

Με βάση τα χθεσινά κλεισίματα των τιμών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ένας ακόμα δείκτης που συσχετίζεται με την αποτίμηση των αγορών, έκλεισε κοντά στα ιστορικά υψηλά του. Ο δείκτης αυτός είναι ένα κλάσμα, με αριθμητή το σύνολο της Κεφαλαιοποίησης ενός Χρηματιστηρίου (Total Market Cap - TMC) και με παρονομαστή το ύψος του ΑΕΠ (GDP) της αντίστοιχης οικονομίας.

Με την κεφαλαιοποίηση στη Νέα Υόρκη να βρίσκεται στα $34.789 δισ., ο δείκτης αυτός κατέγραψε τιμές κοντά στα ιστορικά υψηλά του, αγγίζοντας το 178,2%. Ο ζωντανός θρύλος της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας Warren Buffet, θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης TMC/GDP, αποτελεί τον πλέον εύστοχο τρόπο αποτίμησης των αγορών κάθε στιγμή.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Warren Buffet και της επενδυτικής εταιρείας Berkshire Hathawy Inc. (BRK-A), οι αργές διακυμάνσεις του δείκτη TMC/GDP, δηλαδή του κλάσματος «Κεφαλαιοποίηση Χρηματιστηρίου / ΑΕΠ», προσφέρουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να πάρουν μακροπρόθεσμες ασφαλείς και επικερδείς θέσεις στην αγορά.

Οι βασικοί κανόνες είναι οι ακόλουθοι:

-Όταν ο δείκτης TMC/GDP < 73% τότε η αγορά είναι σημαντικά υποτιμημένη

-Όταν ο δείκτης κυμαίνεται ανάμεσα 73% < TMC/GDP < 94% τότε η αγορά είναι σχετικά υποτιμημένη

-Όταν ο δείκτης βρίσκεται ανάμεσα 94% <TMC/GDP < 114% τότε η αγορά είναι δίκαια αποτιμημένη

-Όταν ο δείκτης κινείται ανάμεσα 114% < TMC/GDP < 135% τότε η αγορά είναι σχετικά υπερτιμημένη

-Και όταν ο δείκτης TMC/GDP > 135% τότε η αγορά είναι σημαντικά υπερτιμημένη

Με τον δείκτη TMC/GDP σήμερα στο 178,2% είναι φανερό ότι το μοντέλο του Warren Buffet κρίνει ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είναι σημαντικό υπερτιμημένο. Και θα καθίσταται ακόμα πιο υπερτιμημένο, όσο το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα μειώνεται λόγω της ύφεσης από τον covid-19.

Το μοντέλο αυτό έχει δώσει στο παρελθόν σημαντικές κερδοφόρες κινήσεις στoν Warren Buffet. H πρώτη, ήταν η ανοδική κίνηση από το 1982 μέχρι το 1998 με μια ετήσια απόδοση της τάξης του 13%. Η δεύτερη, ήταν η καθοδική κίνηση το Νοέμβριο του 1999 μέχρι το κραχ του dot.com. H τρίτη, ήταν η ανοδική κίνηση 2001 -2007.

Και η τέταρτη κίνηση, ήταν αυτή που ξεκίνησε με την έναρξη της ανοδικής κίνησης από τον Οκτώβριο του 2008. Σήμερα ο Warren Buffet, εκφράζει τη τολμηρή άποψη, ότι ο δείκτης TMC/GDP θα επιστρέψει τα επόμενα χρόνια, προς τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, που κυμαίνονταν στο 80%.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης 20ετίας, καταγράφηκαν τα απόλυτα χαμηλά του 32,7% τον Ιούλιο του 1982, ενώ τα απόλυτα ιστορικά υψηλά καταγράφηκαν μέσα Αύγουστο του 2020 στο 183,4%.

Μπορεί ο δείκτης Κεφαλαιοποίηση / ΑΕΠ, να είναι πράγματι αργός. Να μην προσφέρει τις συγκινήσεις του RSI, του MACD και των ακολουθιών του Fibonacci. Να μην μας παροτρύνει σε αγοραπωλησίες μετοχών. Όμως εκ του αποτελέσματος κρίνεται επιτυχής. Δε θα έπρεπε λοιπόν να απουσιάζει από την φαρέτρα των εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούν οι «ψαγμένοι» επενδυτές.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.