Οι καλές επενδυτικές επιλογές στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

Οι καλές επενδυτικές επιλογές στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

Στην κορυφή της κατάταξης των εισηγμένων βάσει του περιθωρίου κέρδους τους βρέθηκαν δύο ΑΕΕΑΠ, υποδεικνύοντας και την ισχυρή θέση του κλάδου της αγοράς ακινήτων στις επενδύσεις.

Ειδικότερα, οι Intercontinental και Trastor παρουσίασαν 0,73 και 1,33 δείκτη περιθωρίου κέρδους, χάρη στα υψηλά ποσοστά κέρδους σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών τους. Κοντά τους και η ΛΑΜΔΑ με 0,77, που εμφάνισε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό κερδοφορίας τα δύο τελευταία έτη.

Πέραν από τις υψηλότατες αποδόσεις των παραπάνω, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συμπεριφορά πολλών εισηγμένων ως προς την επιμονή τους να επιτυγχάνουν σημαντικά κέρδη σε βάθος χρόνου. Τα δύο λιμάνια ΟΛΠ και ΟΛΘ, η μετοχή της Jumbo, η Mytilineos, η Space Hellas, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ, η Autohellas, ο Σαράντης, και η ΕΕΕ είναι μερικές από αυτές.

Αντίθετα, οι ΑΕΕΑΠ δεν επέτυχαν τέτοια σταθερότητα.

Για παράδειγμα, η αξιοπρόσεκτη Jumbo επιτυγχάνει για πέντε συνεχόμενες χρονιές από 18% έως 20%, ένα ποσοστό σίγουρα χαμηλότερο από τις πρωταθλήτριες προαναφερθείσες ΑΕΕΑΠ, ωστόσο αυτή η σταθερή συμπεριφορά δίνει σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχιση τέτοιων επιτυχιών.

Παρόμοια, ο ΟΤΕ έχει μεν «χαμηλό» ποσοστό κέρδους (4%-7%  από το 2015), όμως είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις καλύτερες επενδυτικές προτάσεις μακροπρόθεσμα, όπως εξάλλου και ο ΟΠΑΠ (από 3 έως 5% στην ίδια περίοδο).

Η μετοχή των ΕΧΑΕ εμφανίζει μεν υψηλά περιθώρια (18%), ωστόσο έχει μεγαλύτερες αυξομειώσεις σε βάθος χρόνου (από 7% έως 26%), απόρροια βεβαίως της άμεσης σχέσης της κερδοφορίας της εταιρίας με τον τζίρο στο ταμπλό.

Ακόμα παραπάνω, σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίον τα περιθώρια κέρδους αυξάνονται (ή μειώνονται) σε βάθος χρόνου. Η Entersoft έχει καταφέρει να βελτιώνει κάθε χρόνο τα ποσοστά της (από 8% σε 9%, σε 11%, σε 15%, με συνέπεια), κάτι που επιδεικνύει τις ορθές αποφάσεις της διοίκησης και τους χειρισμούς στα χρηματοοικονομικά.

Εξαιρετική είναι και η Kρι Κρι, που εμφανίζει αφενός υψηλό ποσοστό κέρδους (13%), αφετέρου συνέπεια σε όλα αυτά τα έτη (6%, 10%, 11%, 13%).  Από τις εταιρίες επίσης που έχει αυξήσει με επιθετικό ρυθμό τα ποσοστά κέρδους είναι η Τέρνα Ενεργειακή, η οποία από το «φτωχό» 9% του 2015, εμφάνισε το 2019, 18% προσθέτοντας κάθε χρόνο μπόλικες μονάδες βάσης.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι και ο τρόπος με τον οποίον οι εταιρίες αυτές ενσωματώνουν τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΙΤ) στο ενεργητικό τους είναι αξιοθαύμαστος.

Συνεχίζοντας περί της Entersoft, η οποία είναι και από τις πρωταθλήτριες στον τομέα αυτό, επιτυγχάνει ΕΒΙΤ 19% επί του συνολικού ενεργητικού της, και μάλιστα τον αυξάνει σε βάθος 5ετίας από 10%. Κατ’ αντιστοιχία και η εταιρία του Πετρόπουλου, που έχει μεν χαμηλό ποσοστό ΕΒΙΤ (4%), ωστόσο κρατάει αυτήν την περιοχή αρκετά χρόνια, επιδεικνύοντας σταθερές αποδόσεις. Τέλος, και o Σαράντης κατέκτησε υψηλή θέση στο ποσοστό των κερδών προ φόρων (10%) με πολύ σταθερή συμπεριφορά (από 9% έως 12% επί πέντε συναπτά έτη).

Τα παραπάνω αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση για την καλή εικόνα πολλών εισηγμένων και δίνουν προβάδισμα για τη συνέχεια. Όλες οι προαναφερθείσες εταιρίες είναι μόνο μερικές από τις «καλές» επενδυτικές επιλογές, και τούτο δικαιολογείται και βάσει της εξέτασης των χρηματοοικονομικών τους.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.