Ο χρυσός σε σημαντική μεσοπρόθεσμη ζώνη αγοράς

Ο χρυσός σε σημαντική μεσοπρόθεσμη ζώνη αγοράς

Tον Αύγουστο ο χρυσός σημείωσε μια ξεκάθαρη διάσπαση του προηγούμενου ιστορικού υψηλού που σημειώθηκε το 2011 και η οποία συνοδεύτηκε από την κατάλληλη συσσώρευση. Φαίνεται ότι ο χρυσός προσεγγίζει μια σημαντική μακροπρόθεσμη ζώνη αγοράς.

Το παρακάτω ημερήσιο γράφημα απεικονίζει συγκριτικά την τρέχουσα τιμή του χρυσού σε σχέση με τις σημαντικότερες διορθώσεις κατά την διάρκεια των προηγούμενων ανοδικών αγορών του χρυσού.

-Από το 1971, η τιμή του χρυσού κατέγραψε έντεκα σημαντικά χαμηλά. Από αυτά, το 91% σημειώθηκε είτε μεταξύ «16-19» είτε μεταξύ «24-27» του αντίστοιχου μήνα.

-Κατά την διάρκεια των ανοδικών αγορών του 1980, 2011 και 2020 ο χρυσός σημείωσε οκτώ πολύ σημαντικές διορθώσεις. Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την μέση διόρθωση αναφορικά με την ποσοστιαία μεταβολή και την διάρκεια της διόρθωσης, με εξαίρεση τις διορθώσεις του 1976 και του Μαρτίου 2020, οι οποίες ήταν πολύ μακρά και σύντομη σε διάρκεια αντίστοιχα.

-Μια διόρθωση στα χαμηλά του $1700 προς το τέλος του έτους θα ικανοποιούσε την μέση διόρθωση.

-Η τρέχουσα διόρθωση δεν πρέπει να συνεχιστεί πέραν την 27η Φεβρουαρίου 2021, διαφορετικά αυτό θα συνιστούσε ότι η μακροπρόθεσμη τάση ενδεχομένως αλλάζει και μια πιο σοβαρή διόρθωση είναι πιθανή.

-Η τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου φαίνεται ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομβικό σημείο. Μεταξύ άλλων, o χρυσός θα είναι 6880 x 7 x 1.618 ημέρες από το χαμηλό του 1999. Το κλειδί αφορά στο πως θα αντιδράσει ο χρυσός μετά σε σχέση με το χαμηλό ή το υψηλό που θα καταγραφεί εκείνη την εβδομάδα.

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στην εκτενή μελέτη της συμπεριφοράς των αγορών και έχει περάσει και τα τρία επίπεδα εξετάσεων της πιστοποίησης CFA.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.