7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Μητρώο για τους παρόχους κρυπτονομισμάτων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μητρώο για τους παρόχους κρυπτονομισμάτων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ειδικό μητρώο για τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, δημιουργεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με ανακοίνωσή της, καλεί όσους εμπιπτουν σε αυτή την κατηγορία να εγγραφούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εγγραφή στο σχετικό μητρώο δεν συνιστά αδειοδότηση των παρόχων . Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή στους εγγεγραμμένους παρόχους ως προς την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων στους επενδυτές ότι ο πάροχος έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν της σχετικής προστασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , όπου έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση, η αίτηση εγγραφής και η σχετική απόφαση. Η αίτηση εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην διεύθυνση [email protected]