8ος χρόνος, ημέρα 2433η
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

H καθαρή ενέργεια φέρνει πεντακάθαρα κέρδη

H καθαρή ενέργεια φέρνει πεντακάθαρα κέρδη
Shutterstock

Παραδοσιακά όταν μιλούσαμε για μετοχές ενεργειακών εταιρειών, το μυαλό μας πήγαινε στην Exxon Mobil, στην Chevron, στην Royal Dutch Shell, στην PBR Petrobras και σε άλλες. Δηλαδή σε πετρελαϊκές εταιρίες. Αργότερα στη λίστα αυτή μπήκαν εταιρείες όπως οι Αμερικανικές NextEra Energy, Duke Energy, Pacific Gas & Electric και οι Ευρωπαϊκές EDF, Edison, RWE, E.ON., GDF Suez, PVO, Iberdrola, Endesa και άλλες. Τον τελευταίο καιρό το στόχαστρο στράφηκε και στις μετοχές εταιρειών ΑΠΕ, όπως είναι η SolarWorld AG, η Energiekontor, η 7C Solarparken, η Gamesa, η Iberdrola Renovables, η Neoen, η Enel Green Power Spa, η Τέρνα Ενεργειακή και άλλες.

Tο ακόλουθο γράφημα μας δίνει μια πλήρη εικόνα για την πορεία της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το 2000 μέχρι σήμερα σε τεραβατώρες (TWh) και τη σύνθεση των πηγών παραγωγής της. Δηλαδή το μέγεθος της συμμετοχής των στερεών ορυκτών, των υδρογονανθράκων, των βιοκαυσίμων, των υδροηλεκτρικών μονάδων, των ατομικών αντιδραστήρων, της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας.

Στον ακόλουθο πίνακα παίρνουμε μια καλή εικόνα από τη ζήτηση και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, με την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Ρωσία να κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Και ασφαλώς οι μεγαλύτεροι καταναλωτές κατέχουν και τη μερίδια του λέοντος στις εκπομπές CO2, με πρωταθλήτρια την Κίνα που κατέχει το 38% της παγκόσμιας παραγωγής αέριων ρύπων, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα.

Αποτελεί γεγονός ότι ο χάρτης των μετοχών της ενέργειας μεταβάλλεται δραστικά και καλούμαστε να παρακολουθούμε αυτές τις αλλαγές και να προσαρμόζουμε ανάλογα τα χαρτοφυλάκια μας, αναζητώντας τους νικητές του μέλλοντος. Τα στατιστικά δεδομένα του 2021 είναι ενδεικτικά των τάσεων των αγορών.

Το 10,3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από αιολικά και ηλιακά πάρκα. Και σε περισσότερες από 50 χώρες, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 10%.

Το 38% της παγκόσμιας ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από καθαρές πηγές ενέργειας, που περιλαμβάνουν εκτός από τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, τα βιοκαύσιμα και τις υδροηλεκτρικές μονάδες.

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε κατά 5% και οι εκπομπές ρύπων CO2 αυξήθηκαν κατά 7%.

Στο ακόλουθο γράφημα από την ετήσια έκθεση του 2022 της Ember, παρακολουθούμε τις μεταβολές στη συμμετοχή των διαφορετικών πηγών ενέργειας. Παρατηρούμε ότι μόλις το 2019 οι καθαρές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, ξεπέρασαν τα ορυκτά καύσιμα.

Η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά panels, αυξήθηκε μέσα στο 2021 κατά 23% και η αντίστοιχη από αιολικά πάρκα κατά 14%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταστροφής από τα ορυκτά καύσιμα στις καθαρές πηγές, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-2021, τα έχουν επιτύχει η Ολλανδία, η Αυστραλία και το Βιετνάμ.

Ωστόσο παρ’ όλη την αύξηση των καθαρών πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο μείγμα, η χρήση ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά 9% μέσα στα 2021 φτάνοντας τις 10.042 τεραβατώρες (TWh), καλύπτοντας το 59% της αύξησης της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Η ετήσια αύξηση σε απόλυτα μεγέθη ανήλθε στις 1.414 (TWh). Δηλαδή ήταν σα να μπήκε μέσα στο παγκόσμιο σύστημα μια νέα Ινδία.

Στο ακόλουθο γράφημα παρατηρούμε το μείγμα των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, την αύξηση της χρήσης των πάσης φύσεως ορυκτών καυσίμων σε TWh κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς και την πορεία της από το 2001.

Στο ακόλουθο γράφημα βλέπουμε την παραγωγή της ενέργειας σε TWh, στην Κίνα και στην Ινδία, και την κατανομή της στις διάφορες πηγές.

Ο στόχος της International Energy Agency (ΙΕΑ), δηλαδή που Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, είναι μέχρι το 2040 να έχει μηδενιστεί η χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων, που σήμερα καλύπτει 10.000 TWh, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα.

Στο ακόλουθο διάγραμμα, βλέπουμε με πιο αναλυτικό τρόπο τη μετάβαση στην καθαρότερη ενέργεια, με τη μείωση των στερεών ορυκτών κατά 69% από το 2020 μέχρι το 2030, κάτι που θα οδηγήσει το μερίδιο της παραγωγής από τον «ήλιο» και τον «άνεμο» στο 40% της παγκόσμιας παραγωγής. Τέλος το 2040, παρ’ όλο που η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα έχει αυξηθεί κατά 50%, τα στερεά ορυκτά καύσιμα θα βρίσκονται στο μηδέν.

H επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων προϋποθέτει την απογείωση των επενδύσεων στον χώρο των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων όπως απεικονίζεται και στο ακόλουθο γράφημα. Επενδύσεις που θα οδηγήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ πάνω από τις 14.000 TWh, από 6.000 TWh που είναι ο στόχος για το 2022.

Βέβαια η πράσινη μετάβαση και οι στόχοι που έχουν τεθεί, συμπεριλαμβάνουν και άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας, όπως είναι τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, τα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο, η γεωθερμία και τα υποθαλάσσια ρεύματα. Η ΙΕΑ, έχει θέσει και σε αυτόν τον τομέα φιλόδοξους στόχους, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα.

Τα ακόλουθα δυο γραφήματα, έχουν και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Απεικονίζουν τα κράτη με τα μεγαλύτερα ποσοστά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά panels και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα παράγει το 9% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, από φωτοβολταϊκά πάρκα και το 20% από αιολικά πάρκα. Ποσοστά, που τη φέρνουν αθροιστικά τρεις φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 10%.

Εδώ βλέπουμε τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ηλιακής ενέργειας, στο σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν καταναλώνουν.

Και εδώ βλέπουμε τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά αιολικής ενέργειας, στο ενεργειακό τους μείγμα.

Εκτιμούμε ότι στο παιχνίδι της αναζήτησης των επενδύσεων για την επόμενη δεκαετία, οι μετοχές των εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα πρέπει να έχουν περίοπτη θέση στα χαρτοφυλάκια μας.