7ος χρόνος, ημέρα 2099η
Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Γιατί το Χρηματιστήριο θα συνεχίσει την ανοδική πορεία του

Γιατί το Χρηματιστήριο θα συνεχίσει την ανοδική πορεία του

Το Χρηματιστήριο βρίσκεται σε μεσο-μακροπρόθεσμη ανοδική τάση. Αυτό είναι προφανές και επιβεβαιωμένο πολλούς μήνες, συνεπικουρείται δε από τρεις τουλάχιστον παράγοντες.

Πρώτον και καλύτερον, από τη συμπεριφορά των εισηγμένων στο ταμπλό. Καθημερινά βιώνουμε μια άνευ προηγουμένου προσεκτική τοποθέτηση ποιοτικών κεφαλαίων σε πλήθος τίτλων, δικαιολογώντας την προσδοκία για υπερκέρδη είτε βάσει χρηματοοικονομικών των εταιρειών όπου λαμβάνει χώρα η εκάστοτε τοποθέτηση, είτε βάσει κλαδικής ανάλυσης, συνυπολογίζοντας τη διεθνή τάση.

Δεύτερον, τα γεγονότα που συνοδεύουν αυτήν την πολύμηνη ανοδική κίνηση μόνο θετικά μπορεί κάποιος επενδυτής να τα δει, ή αλλιώς, όποιος δεν τα βλέπει, μάλλον αδιαφορεί για τα τεκταινόμενα.

Επιτυχημένες εκδόσεις ομολογιών με ελκυστικότατους όρους, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με προσεκτικούς επιχειρηματικούς σχεδιασμούς εκμετάλλευσης των κεφαλαίων που αντλούνται, εταιρικές αναδιαρθρώσεις με συμμετοχές στρατηγικών επενδυτών μέσω υπέρογκων προσυμφωνημένων συναλλαγών σε υψηλότατες αποτιμήσεις, ένα δημοσιονομικό πακέτο που δεν μπορεί καν να συγκριθεί με προηγούμενες προσπάθειες, αναδιάρθρωση εταιρικού φόρου, ψηφιακός μετασχηματισμός κ.λπ.

Τρίτον, οι επιδόσεις των εισηγμένων -ή έστω των περισσοτέρων «υγιών»- έχουν υπερκεράσει κάθε προσδοκία, όχι μόνο για πλήρη ανάρρωση από την πανδημία, αλλά ακόμα και για πιο «κανονικές» περιόδους. Αυτό έχει και τις προεκτάσεις του ως προς τη διάχυση της ρευστότητας, ως κρίσιμο χαρακτηριστικό ποιοτικών τάσεων, διότι παρατηρείται μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων εισηγμένων να απορροφούν εξαιρετικά τη ρευστότητα μεγεθύνοντας αρχικά τους κύκλους εργασιών τους και μοιραία την κερδοφορία τους και την ειδική θέση στην αγορά όπου επιχειρούν.

Η διόρθωση που παρατηρήθηκε αυτήν την εβδομάδα ήταν ξεκάθαρο αποτέλεσμα της ξαφνικής hawkish ανακοίνωσης της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ για τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της χώρας. Εδώ εντοπίζεται και το μοναδικό εμπόδιο στην καθολική επικράτηση των πιθανοτήτων υπέρ ενός ανοδικού σεναρίου, με πρώτο (και... κοντινό, όπως φαίνεται) στόχο των 1040 μονάδων του Γενικού μας Δείκτη.

Διότι εφόσον το κλίμα διεθνώς αντιστραφεί και ξεκινήσει ένας δίμηνος κύκλος πτωτικότητας ώστε να αναζητηθούν νέες ισορροπίες, εγχώρια θα δούμε μια γρήγορη επιστροφή στις 880 μονάδες, με κίνδυνο για τις 840, χωρίς να υφίσταται σημαντικός λόγος από άποψη θεμελιωδών.

Βραχυπρόθεσμα, το momentum φαίνεται αρνητικό προς αναζήτηση κάποιου επιπέδου στήριξης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σημαντικοί τίτλοι θα δουν κατάρρευση τιμών, ενώ αντίθετα κάποιος μπορεί να το δει ως ευκαιρία επανατοποθετήσεων. Κι όπως φαίνεται, όλα εξαρτώνται από τον χρονικό ορίζοντα του εκάστοτε εμπλεκόμενου στο Χρηματιστήριο, και πόσο θέλει να κυνηγά ή όχι μια «καλύτερη» τιμή εισόδου.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.