Game Changer ή Relief Rally στα Χρηματιστήρια; Η ξεχωριστή περίπτωση της Ελλάδας

Game Changer ή Relief Rally στα Χρηματιστήρια; Η ξεχωριστή περίπτωση της Ελλάδας

Μετά από μια σειρά αρνητικών ρεκόρ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέγραψε ένα εντυπωσιακό εβδομαδιαίο ανοδικό ξέσπασμα της τάξης του +11,49%, μετά από τα θετικά νέα από τις εξελίξεις για το εμβόλιο κατά του covid-19.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρ’ όλη την εβδομαδιαία άνοδο του, εξακολουθεί να παρουσιάζει την χειρότερη απόδοση για το τελευταίο δωδεκάμηνο, συγκριτικά με άλλα ξένα χρηματιστήρια. Και επειδή οι αριθμοί βοηθούν στο να έχουμε μια καλύτερη και ψυχραιμότερη εικόνα των πραγμάτων, ακολουθούν δυο σχετικοί πίνακες. 

Στον πίνακα 1, βλέπουμε την σειρά των διεθνών χρηματιστηρίων με βάση τις αποδόσεις του δωδεκαμήνου, ενώ στον πίνακα 2 βλέπουμε την σειρά των ίδιων χρηματιστηρίων με βάση τις εβδομαδιαίες αποδόσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Παρατηρούμε σε γενικές γραμμές, ότι τα χρηματιστήρια που αντέδρασαν με ιδιαίτερη δυναμική, είναι αυτά που είχαν πιεστεί υπερβολικά κατά την τελευταία χρονική περίοδο, δηλαδή τα χρηματιστήρια της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας και της Ιταλίας, για διαφορετικούς λόγους το καθένα. 

Αντίθετα τα χρηματιστήρια που κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών είχαν παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδόσεις, είδαμε να αντιδρούν με ηπιότερο τρόπο, όπως φάνηκε για παράδειγμα από την πορεία δεικτών, όπως είναι ο Nasdaq, ο κινεζικός Shanghai Composite Index, o S&P500 και  o κορεατικός KOSPI Composite Index. Βέβαια δεν γίνεται να διαφύγει της προσοχής μας, το γεγονός ότι ο S&P κατέγραψε νέες υψηλές τιμές στο 3.581,80, καθοδηγούμενος από την ανοδική αντίδραση του συνόλου σχεδόν των εταιρειών της κυκλικής οικονομίας, που θα ευνοηθούν ιδιαίτερα από τη συρρίκνωση των αρνητικών επιπτώσεων από την πανδημεία.  

Επίσης δεν είναι τυχαίο, οπότε χρήζει μνημόνευσης το γεγονός ότι και στον χώρο των εμπορευμάτων, θεαματικά κινήθηκαν σε εβδομαδιαία βάση, όσα εμπορεύματα είχαν δει τις τιμές τους να υποχωρούν άτακτα κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου, ενώ αντίθετα υποχώρησαν οι τιμές των εμπορευμάτων που είχαν ακολουθήσει μια ανοδική πορεία στους δώδεκα τελευταίους μήνες.  

Στον πίνακα 3 βλέπουμε την εβδομαδιαία πτωτική κίνηση του χρυσού του ασημιού, του παλλαδίου και την οριακή κίνηση του χαλκού, τη στιγμή που και τα τέσσερα αυτά εμπορεύματα είχαν θετικές αποδόσεις από +20% ως και +44% μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3


Αντίθετα στον πίνακα 4 παρατηρούμε την ανοδική αντίδραση του αργού πετρελαίου WTI και Brent, καθώς και των προϊόντων διύλισης, μετά από ένα επενδυτικά καταστροφικό δωδεκάμηνο με την τιμή του WTI να έχει υποχωρήσει κατά -24,86%, του Brent κατά -23,90% και του Natural Gas κατά -33,46%. 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4


Η ξεχωριστή περίπτωση της Ελλάδας

Για ποιο λόγο κάνουμε αυτήν τη αναφορά και αυτές τις συγκρίσεις; Διότι παρ’ όλο που η Ελλάδα φαίνεται ότι αρχίζει να αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, επηρεάζεται σημαντικά και από τη πορεία των διεθνών αγορών. 

Η ξεχωριστή περίπτωση της Ελλάδας, έγκειται στο γεγονός ότι ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχει καταγραφεί ένα αρνητικό ισοζύγιο στις κινήσεις των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, δηλαδή οι εκροές κεφαλαίων είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες εισροές, στην πραγματική οικονομία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στην πραγματική οικονομίας εισέρρευσαν σημαντικά κεφάλαια από το εξωτερικό.

Μεγάλα ονόματα έχουν αρχίσει να κινούνται επιχειρηματικά στη χώρα μας, παράλληλα με private equity funds που προβαίνουν σε εξαγορές. Πιθανότατα το momentum αυτό, να μετακυλήσει και στο χώρο των εμβληματικών ιδιωτικοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πιθανότατα λοιπόν, να γίνουμε μάρτυρες του φαινομένου, η πραγματική οικονομία να φέρει επενδυτές στο χρηματιστήριο, ενώ συνήθως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι το χρηματιστήριο που προεξοφλεί το θετικό γύρισμα της οικονομίας.

Όπως και να έχει, οι επόμενες ημέρες θα είναι καταλυτικές για τις αγορές. Διότι καθώς οι νέες προσδοκίες ενσωματώνονται ήδη στις τιμές των μετοχών, θα αναδυθούν στον αφρό της σκέψης των επενδυτών και πάλι τόσο τα μακροοικονομικά στοιχεία που δεν μεταβάλλονται τόσο εύκολα, όσο και τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών αρκετά εκ των οποίων θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα από τις εξελίξεις για το εμβόλιο.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.