Διαγραφή πέντε εισηγμένων από το ταμπλό του ΧΑ

Διαγραφή πέντε εισηγμένων από το ταμπλό του ΧΑ

Σε διαγραφή πέντε εισηγμένων εταιρειών προχωρά με σημερινή της απόφαση η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών. Πρόκειται για την Κεραμεία Αλλατίνη ΑΕ, την Axon Συμμετοχών, τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου και την Eurobrokers, οι οποίες τελούσαν σε αναστολή διαπραγμάτευση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαγραφή αποφασίστηκε επίσης και για τις ενταγμένες στην Εναλλακτική Αγορά μετοχές της εταιρείας DIVERSA A.E.B.E.

Ως ημερομηνία αφαίρεσης των μετοχών των προαναφερόμενων εταιρειών από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021.

Η επιτροπή αποφάσισε επίσης τη χορήγηση προθεσμίας έως τις 30 Ιουνίου 2021 στην εταιρεία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματός της, προκειμένου να άρει τους λόγους διαγραφής των μετοχών της.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.», από την εταιρία – Μέλος «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.