7ος χρόνος, ημέρα 2060η
Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Χρ. Σταϊκούρας: Κομβικός ο ρόλος του Χρηματιστηρίου στο Ταμείο Ανάκαμψης

Χρ. Σταϊκούρας: Κομβικός ο ρόλος του Χρηματιστηρίου στο Ταμείο Ανάκαμψης

Μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί την ανάγκη να να ενισχύσει τον χρηματιστηριακό θεσμό και την κεφαλαιαγορά, προκειμένου να λειτουργήσει ως δεύτερος πυλώνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να συμβάλλει στην προσέλκυση και χρηματοδότηση επενδύσεων στο πλαίσιο και του Ταμείου Ανάκαμψης, έστειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Στο επίκεντρο οι προτάσεις της επιτροπής για τη στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσω επιμέρους κινήτρων, και το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

«Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά μπορεί – και πρέπει – να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον επερχόμενο κύκλο ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας, λειτουργώντας ως μοχλός υποβοήθησης της κυβερνητικής πολιτικής για τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης», σημείωσε μιλώντας σε συνέδριο για την μετά Covid εποχή στο Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει να λειτουργήσει, παράλληλα/από κοινού με το τραπεζικό σύστημα, ως ένας δεύτερος πυλώνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο καθοριστικά στην προσέλκυση και στη χρηματοδότηση επενδύσεων».

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε νέες κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς, όπως είναι το σχέδιο για τη «Στρατηγική Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς» που εκπόνησε άτυπη επιτροπή για να αξιοποιηθεί ως αρχική βάση για περαιτέρω, επωφελείς για την αγορά, ρυθμίσεις. Επίσης έχει ήδη προχωρήσει η σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία θα συντάξει σχετικό σχέδιο νόμου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη θωράκιση και ενίσχυση της λειτουργίας της και της εμπιστοσύνης αγορών και επενδυτών στο χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εποπτείας.

Αναφερόμενος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική για τις ανάκαμψη, είπε ότι η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και η εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά θα είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια αυτή. Κατά τον ίδιο, το νέο σχεδίου δράσης για την Ενοποίηση των Κεφαλαιαγορών λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση καθώς «η ύπαρξη μεγάλων και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών θα διευκολύνει την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα προσφέρει στις επιχειρήσεις – ιδίως τις μικρομεσαίες – πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και κεφαλαίων, αλλά και στο αποταμιευτικό κοινό την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να επενδύει για το μέλλον του. Οι δυναμικές κεφαλαιαγορές θα στηρίξουν επίσης την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, καθώς και τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, ενώ είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ».