Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Δούρος στο ΧΑ

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Δούρος στο ΧΑ

Την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Δούρος αποφάσισε σήμερα η διοίκηση του ελληνικού χρηματιστηρίου, ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο λόγος είναι ότι η εταιρεία δεν κατάφερε να δημοσιεύσει εγκαίρως τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, καθώς σήμερα ήταν η τελευταία προθεσμία για να γίνει αυτό.

Στην ανακοίνωση του Χ.Α. αναφορικά με την απόφαση αναστολής των μετοχών της Δούρος, αναφέρεται:

«Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς, σε συνέχεια της από 29.06.2020 ανακοίνωσης της εταιρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007».