Υποχωρεί η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς στο 4,204%, ενώ του γερμανικού ενισχύεται στο 1,9880%.

Υποχωρεί η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς στο 4,204%, ενώ του γερμανικού ενισχύεται στο 1,9880%.