Στις 919,78 μονάδες (+1,48%) ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο ΓΔΧΑ, στις 667,65 (+2,74%) ο ΔΤΡ και στις 2.241,93 μονάδες (+1,77%) ο FTSE25.

Στις 919,78 μονάδες (+1,48%) ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο ΓΔΧΑ, στις 667,65 (+2,74%) ο ΔΤΡ και στις 2.241,93 μονάδες (+1,77%) ο FTSE25.