Το σενάριο της συσσώρευσης προκρίνεται σήμερα για το ΧΑ με το βλέμμα και στην πορεία των διεθνών αγορών.

Το σενάριο της συσσώρευσης προκρίνεται σήμερα για το ΧΑ  με το βλέμμα και στην πορεία των διεθνών αγορών.