Σε υψηλά 6,5 μηνών η Viohalco και πάνω από τα 4 ευρώ.

Σε υψηλά 6,5 μηνών η Viohalco και πάνω από τα 4 ευρώ.