Σε υψηλά 3 μηνών οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ. Αυξήθηκαν κατά 17 χιλ. και στις 240 χιλ την προηγούμενη εβδομάδα με τους αναλυτές να περιμένουν 225 χιλ.

Σε υψηλά 3 μηνών οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ. Αυξήθηκαν κατά 17 χιλ. και στις 240 χιλ την προηγούμενη εβδομάδα με τους αναλυτές να περιμένουν 225 χιλ.