Το ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων αναμένεται να κατοχυρώσει σήμερα ο ΓΔ στο ΧΑ.

Το ψυχολογικό όριο των 1.000 μονάδων αναμένεται να κατοχυρώσει σήμερα ο ΓΔ στο ΧΑ.