Προσυμφωνημένη συναλλαγή 81.774 μετοχών για ΟΠΑΠ, στα 13,40 ευρώ.

Προσυμφωνημένη συναλλαγή 81.774 μετοχών για ΟΠΑΠ, στα 13,40 ευρώ.