Προσυμφωνημένη συναλλαγή 500.000 μετοχών για ΠΕΙΡ, στα 1,4495 ευρώ.

Προσυμφωνημένη συναλλαγή 500.000 μετοχών για ΠΕΙΡ, στα 1,4495 ευρώ.