Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μειώθηκαν σχεδόν κατά 10% στα €60/MWh περίπου.

Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μειώθηκαν σχεδόν κατά 10% στα €60/MWh περίπου.