Ο τραπεζικός δείκτης στο +1,66%. Από τις συστημικές τράπεζες: ALPHA +2,81%, ΕΘΝΙΚΗ +2,01%, ΠΕΙΡΑΙΩΣ +1,43% και EUROBANK +0,28%.

Ο τραπεζικός δείκτης στο +1,66%. Από τις συστημικές τράπεζες: ALPHA +2,81%, ΕΘΝΙΚΗ +2,01%, ΠΕΙΡΑΙΩΣ +1,43% και EUROBANK +0,28%.