Μετά από τέσσερις ώρες συνεδρίασης, η καθαρή αξία συναλλαγών μόλις και ξεπερνά τα 26 εκατ.

Μετά από τέσσερις ώρες συνεδρίασης, η καθαρή αξία συναλλαγών μόλις και ξεπερνά τα 26 εκατ.