ΜΕΡΚΟ: Στο +5,45% με συνολικό όγκο 21 τεμ. και με τον πρώτο αγοραστή στο -1,82%.

ΜΕΡΚΟ: Στο +5,45% με συνολικό όγκο 21 τεμ. και με τον πρώτο αγοραστή στο -1,82%.