ΚΕΚΡ: Στο +2,22% με συνολικό όγκο 1.750 τεμ. και με τον πρώτο αγοραστή στο -3,26%.

ΚΕΚΡ: Στο +2,22% με συνολικό όγκο 1.750 τεμ. και με τον πρώτο αγοραστή στο -3,26%.