ΓΔΧΑ: Από το +0,68%, στο -0,29% και τώρα στο +0,48%

ΓΔΧΑ: Από το +0,68%, στο -0,29% και τώρα στο +0,48%