ΔΡΟΜΕ: Στο +2,67% με συνολικό όγκο 5.200 τεμ. και με τον πρώτο αγοραστή στο -3,33%.

ΔΡΟΜΕ: Στο +2,67% με συνολικό όγκο 5.200 τεμ. και με τον πρώτο αγοραστή στο -3,33%.