Από πλευράς εμπορευσιμότητας τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι: ΑLPHA (4,77 εκ μτχ), ΦΒΜΕΖΖ (1,18 εκ. μτχ) και ΠΕΙΡΑΙΩΣ (1,17 εκ. μτχ).

Από πλευράς εμπορευσιμότητας τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι: ΑLPHA (4,77 εκ μτχ), ΦΒΜΕΖΖ (1,18 εκ. μτχ) και ΠΕΙΡΑΙΩΣ (1,17 εκ. μτχ).