Τραπεζική αδυναμία και capital controls βάζουν «φρένο» στις επενδύσεις

Τραπεζική αδυναμία και capital controls βάζουν «φρένο» στις επενδύσεις

Η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος και τα capital controls βάζουν «φρένο» στις επενδύσεις, σχολιάζει σε έκθεσή του για την ελληνική οικονομία ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Όπως αναφέρει, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ύφεση κατά το τελευταίο μέρος του 2015 μετά από μια περίοδο ανάπτυξης στο τέλος του 2014 και κατά το πρώτο μισό του 2015.

Η ανάπτυξη προβλέπεται να κερδίσει έδαφος κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, καθώς η εμπιστοσύνη αυξάνεται και οι διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ τονώνουν τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω της υψηλής ύφεσης της οικονομίας. Η ανεργία θα μειωθεί, αλλά μόνο σταδιακά, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών για τη μείωση της φτώχειας.

Ενώ η ανάπτυξη είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση της επιβάρυνσης του τεράστιου δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων είναι κρίσιμης σημασίας στον έλεγχο του χρέους και στην ομαλή εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.

Η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, είναι μια απαραίτητη παράμετρος αυτής της προσπάθειας. Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η άρση των ελέγχων κεφαλαίου θα ανακουφίσει τα οικονομικά προβλήματα και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις στα προϊόντων αγορών θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση θα μειώσουν τον κανονιστικό φόρτο και θα ενισχύσουν την ικανότητα των κοινωνικών προγραμμάτων να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους.

Οι επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αναθεωρηθούν μιας και είναι πολύ γενναιόδωρες, ιδιαίτερα για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας στο έλλειμμα του προγράμματος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υψηλότερες τιμές για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτούνται για την ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών CO2 μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, οι αυξήσεις πρέπει να είναι σταδιακές έως μέτρια βραχυπρόθεσμες για μετριάσουν τις συνέπειες για τα νοικοκυριά, τα οποία θα βρεθούν με υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας.