Συνήγορος Καταναλωτή: Καθυστερήσεις στη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών

Συνήγορος Καταναλωτή: Καθυστερήσεις στη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών

Το τελευταίο διάστημα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή όπως γνωστοποίησε σήμερα, δέχεται πλήθος προφορικών και έγγραφων αναφορών από καταναλωτές-δανειολήπτες για καθυστερήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τη λήψη και τη διεκπεραίωση αιτημάτων χορήγησης βεβαιώσεων των οφειλών τους.

Δεδομένου ότι οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις των δανειοληπτών προς τα αρμόδια Ειρηνοδικεία για την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας δικαστικής ρύθμισης των οφειλών τους και επειδή η έγκαιρη λήψη των συγκεκριμένων βεβαιώσεων γίνεται επιτακτικότερη, ενόψει της εφαρμογής, μετά τις 31-12-2015, των διατάξεων του ν. 4346/2015, οι οποίες ορίζουν διαφορετικά κριτήρια υπαγωγής και διαφορετικές προϋποθέσεις προστασίας της κύριας κατοικίας σε σχέση με τον ν. 3869/2010, ο Συνήγορος του Καταναλωτή επανέρχεται, έπειτα από προηγούμενη σύστασή του, προς τα πιστωτικά ιδρύματα, με την υπόδειξη να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατά προτεραιότητα τήρηση της εκ του νόμου υποχρέωσής τους να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τα σχετικά αιτήματα των δανειοληπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ