Πώς η «φασόν» αξιολόγηση έμεινε... μετεξεταστέα

Πώς η «φασόν» αξιολόγηση έμεινε... μετεξεταστέα

Την πλάτη στους συνδικαλιστές γυρνούν οι εκπαιδευτικοί. Το δείχνουν τα πάνω από 8.300 σχολεία που έχουν υποβάλει στο υπουργείο Παιδείας σωστές εκθέσεις αξιολόγησης, έναντι μόλις 250 που συντάχθηκαν με τα «φασόν» κείμενα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ). Τα υπόλοιπα σχολεία έχουν περιθώριο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου να καταθέσουν πλήρεις εκθέσεις, αλλιώς ο νόμος προβλέπει ποινές. «Ο νόμος για την αξιολόγηση δεν επιτρέπει κουτοπονηριές», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου.

Τα στοιχεία του υπ. Παιδείας δείχνουν ότι οι σύλλογοι διδασκόντων μόλις 250 σχολείων αποφάσισαν να καταθέσουν στην πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το υπόδειγμα της ΔΟΕ. Δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης του 3%, καθώς μέχρι τώρα πάνω από 8.300 σχολεία, δηλαδή το 60% επί του συνόλου των περίπου 14.000, έχουν προχωρήσει στην πρώτη φάση της αξιολόγησης.

Χθες ο γενικός γραμματέας του υπ. Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα στους εκπαιδευτικούς των 250 σχολείων, στο οποία επισημαίνει ότι «η ανάρτησή σας στην πλατφόρμα του ΙΕΠ του προδιαμορφωμένου κειμένου αξιολόγησης, το οποίο δεν περιέχει εξατομικευμένα στοιχεία ανά κατηγορία κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της σχολικής σας μονάδας, δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εν συνόλω, συνεπώς δεν είναι σύννομη και θεωρείται μη γενόμενη». 

Σαν αποτέλεσμα, ο κ. Κόπτσης, καλεί τους παραπάνω συλλόγους διδασκόντων να αναρτήσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΙΕΠ την εξατομικευμένη έκθεση αξιολόγησης της σχολικής σας μονάδας σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Νόμος και Υπουργική Απόφαση) έως τις 12 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αξιολόγησης».