Παράταση υλοποίησης σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου ζητά η ΚΕΕ

Παράταση υλοποίησης σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου ζητά η ΚΕΕ

Την παράταση του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων, εντεταγμένων στους Ν.3908/2011 και Ν.3299/04 έως την 31η/12/2017, ζητά με επιστολή του στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η λήξη της προθεσμίας υλοποίησης αρκετών επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 έχει προκαλέσει την ανησυχία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Για όσα επενδυτικά σχέδια δεν υποβλήθηκε αίτηση παράτασης έως την 30η/06/2014 (ζητώντας ως ημερομηνία λήξης να οριστεί η 31η/12/2016), η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι η 31η/12/15. Η μη υποβολή αιτήματος παράτασης στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εκ μέρους ορισμένων επιχειρήσεων έγκειται στην εκτίμησή τους ότι θα είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα προγράμματα εγκαίρως. "Αυτό όμως κατέστη ανέφικτο στον απόηχο των πρόσφατων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, που δυσχέραιναν τις δραστηριότητες της επιχειρηματικής κοινότητας. Το βασικό, λοιπόν, πρόβλημα με το οποίο είναι αντιμέτωποι αρκετοί επενδυτές, είναι η αδυναμία υλοποίησης των προγραμμάτων έως το τέλος του 2015" όπως αναφέρεται στην επιστολή.

"Ακόμα, όμως, και οι επιχειρήσεις των οποίων το αίτημα για παράταση επενδυτικών σχεδίων, που εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 ή 3908/11 έως την 31η/12/2016, έχει γίνει αποδεκτό, συνεχίζει η επιστολή, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα, ώστε να ολοκληρώσουν τις σχεδιασθείσες από αυτές επενδύσεις".

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αν η ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτών είναι ανέφικτη, μέσα στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος που έχει οριστεί , οι επενδυτές θα υποστούν τις όποιες επιπτώσεις της απένταξης των έργων, όπως η επιστροφή των επιχορηγήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ