field_kentriki_fotografia
ΚΕΦίΜ: 1,5 δισ. ευρώ από την τσέπη τους πληρώνουν οι οικογένειες για την εκπαίδευση

Πέρα από τους φόρους, οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν ετησίως επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ από την τσέπη τους για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των παιδιών τους, όπως προκύπτει από τη μελέτη “Παιδεία: Τι πληρώνουν οι Έλληνες; Υπολογισμός κόστους ανά μαθητή στην εκπαίδευση στην Ελλάδα” που παρουσίασε σήμερα το ΚΕΦίΜ σε συνέντευξη τύπου.

Όπως προκύπτει επίσης από τη μελέτη, η μέση ετήσια δημόσια δαπάνη ανά μαθητή στην Ελλάδα ανέρχεται στα 3.200 ευρώ, βάσει των στοιχείων του 2016, 

Τη μελέτη παρουσίασε ο Τάσος Αβραντίνης, συντονιστής της έρευνας, δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ. Τα πορίσματα σχολίασαν οι Γιώργος Μαυρωτάς, Βουλευτής με το Ποτάμι στην Περιφέρεια Αττικής και αν. Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κώστας Δημόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Νίκος Ρώμπαπας, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ζαμπούκας.

Τα βασικά πορίσματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

  • Η συνολική ιδιωτική δαπάνη για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (1,5 δις ευρώ) αντιστοιχεί στο 38% της αντίστοιχης δημόσιας  (3,9 δις).

  • Η μέση ετήσια δημόσια δαπάνη ανά μαθητή (νηπιαγωγείο έως και λύκειο) το 2015 εκτιμάται σε περίπου 3.200 ευρώ.

  • Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς το ποσοστό των δαπανών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση επί του ΑΕΠ.

  • Οι ελληνικές οικογένειες, πέρα από τους φόρους που καταβάλλουν, πλήρωσαν το 2016 επιπλέον από την τσέπη τους 1,5 δισ. ευρώ για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των παιδιών τους, ή 0,85% του ΑΕΠ.

  • Η μέση ετήσια ιδιωτική δαπάνη ανά μαθητή δημοτικού σχολείου (εξαιρουμένων των διδάκτρων για ιδιωτικά σχολεία) το 2016 ήταν 315 ευρώ. Από αυτό το ποσό, το μεγαλύτερο μέρος αφορά ξένες γλώσσες (82%) και ακολουθούν τα φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα (12%), και οι λοιπές δαπάνες (4%).

  • Η μέση ετήσια ιδιωτική δαπάνη ανά μαθητή γυμνασίου ή λυκείου (εξαιρουμένων των διδάκτρων για ιδιωτικά σχολεία) το 2016 ήταν 1.548 ευρώ. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα (65%), ξένες γλώσσες (34%) και άλλες δαπάνες (1%).

Στη σελίδα του ΚΕΦίΜ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης.

Κατά τη συζήτηση των πορισμάτων της μελέτης, ο Νίκος Ρώμπαπας υπογράμμισε τη σημασία πρόσβασης τόσο των πολιτικών προσώπων, όσο και των πολιτών σε αντικειμενικά δεδομένα, στόχο στον οποίο συμβάλλει το ΚΕΦίΜ με πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη μελέτη, αλλά και οι μελέτες για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας και τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας.

Ο Τάσος Αβραντίνης, μεταξύ άλλων υπογράμμισε την ανάγκη για έγκυρα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας δράσης και τον περαιτέρω σχεδιασμό των πολιτικών. Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, όπως ανέφερε, είναι μεγάλο το έλλειμμα διαφάνειας και αξιολόγηση, καθώς για παράδειγμα, ενώ συνεστήθη επιτροπή για τα οικονομικά της εκπαίδευσης ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί κάποιο πόρισμα. Ακόμη, υπογράμμισε πως η δαπάνη για την εκπαίδευση των παιδιών παραμένει μια από τις πρώτες ιεραρχήσεις των ελληνικών οικογενειών και μέσα στην κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο μικρό μέγεθος των ελληνικών σχολείων σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών παρά τη μείωση στον αριθμό των σχολικών μονάδων και των αριθμό των μαθητών.

Ο Κώστας Δημόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόταση που περιλαμβάνεται στη μελέτη για την αναμόρφωση της δημόσιας χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης με την εισαγωγή αλγορίθμων που θα λαμβάνουν υπόψη την εθνική μονάδα κόστους ανά μαθητή και όλες τις αναγκαίες συναφείς παραμέτρους ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της ποιότητας και της καινοτομίας.

Ο Γιώργος Μαυρωτάς τόνισε πως για να βελτιώσεις κάτι πρέπει πρώτα να το μετρήσεις. Επεσήμανε ότι το Ποτάμι θα καταθέσει εκ νέου Ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό για τα πορίσματα της επιτροπής για τα οικονομικά της εκπαίδευσης και υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όχι τιμωρητικά αλλά κινητροδοτικά. Υπογράμμισε ακόμη ότι  οι ελληνικές οικογένειες αναθέτουν εξωτερικά ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στο φροντιστήριο, ενώ χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέροντα τον προτεινόμενο στη μελέτη αλγόριθμο κατανομής της χρηματοδότησης. Τέλος, συνεχάρη το ΚΕΦίΜ τονίζοντας ότι μελέτες όπως η σημερινή είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη διαδικασία λήψης των πολιτικών αποφάσεων.

Το ΚΕΦίΜ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και το έργο του περιλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις και εκδηλώσεις που έχουν ως επίκεντρο την αύξηση της ατομικής ελευθερίας για κάθε πολίτη. Μάθετε περισσότερα στο www.kefim.org