Κακουργηματική δίωξη κατά 4 στελεχών του ΥΠΕΞ για παράνομη χρηματοδότηση αμερικανικής ΜΚΟ

Κακουργηματική δίωξη κατά 4 στελεχών του ΥΠΕΞ για παράνομη χρηματοδότηση αμερικανικής ΜΚΟ

Βαριές κατηγορίες σε βάρος 4 στελεχών αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΞ της περιόδου 2000-2001 απήγγειλε η εισαγγελία Διαφθοράς για "παράνομη" χρηματοδότηση με πάνω από 600.000 δολάρια  αμερικάνικης ΜΚΟ, μη αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η υπόθεση βάζει στο κάδρο και τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, καθώς η δικογραφία υποβάλλεται στη Βουλή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών του ως Υπουργού Εξωτερικών της περιόδου 2000-2004 καθώς και του αρμόδιου υφυπουργού της περιόδου.

Η δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος για απιστία από κοινού σε συνδυασμό με το νόμο περί καταχραστών Δημοσίου και υπό κατηγορία είναι:

-ο  Γενικός Διευθυντή ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  του Υπουργείου Εξωτερικών) της συγκεκριμένης περιόδου

-ο Διευθυντής Β5 Διευθύνσεως Αναπτυξιακής Πολιτικής,

-ο Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή ΥΔΑΣ και

-ο Γενικός  Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Διαφθοράς υπό την εποπτεία της επικεφαλής της, Ελένης Ράικου, μετά από έγγραφο ελέγχου της  Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), τον Σεπτέμβριο του 2015, του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διενεργεί ελέγχους σχετικά με χρηματοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν.

Η χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τα εισαγγελικά έγγραφα:

α) στην ανωτέρω ΜΚΟ, που αποτελεί μη κρατική οντότητα δόθηκε παρανόμως χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του ΥΠΕΞ που προορίζονται  για την κάλυψη δαπανών βοήθειας προς ξένες χώρες δηλαδή προς αλλοδαπές κρατικές οντότητες λόγω θεομηνιών, πολεμικών, πολιτικών και άλλων γεγονότων, για τη χρηματοδότηση δήθεν δράσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιανατολική Ευρώπη,

β) η χρηματοδότηση δόθηκε χωρίς να ερωτηθούν ή εισηγηθούν  ούτε η Πρεσβεία Βελιγραδίου αλλά ούτε και οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ,

γ) η χρηματοδότηση δόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί η  σχεδιαζόμενη δράση και χωρίς να έχει σχηματισθεί πλήρης φάκελος  από τον οποίο να προκύπτει η επάρκεια του προγράμματος και το εθνικό συμφέρον το οποίο επιδιώκεται να ικανοποιηθεί  ή οι ευνοϊκές συνέπειες στον πληθυσμό και την οικονομία της περιοχής, δ) το ποσό της χρηματοδότησης εξυπηρέτησε τις δαπάνες συντήρησης του γραφείου του ΜΚΟ στο Βελιγράδι, την μισθοδοσία,  την μετακίνηση και τη συμμετοχή του  προσωπικού του  σε συνέδρια και ομάδες εργασίας και κατά συνέπεια η διάθεσή του δεν εξυπηρέτησε κανένα εθνικό συμφέρον,

ε) η χρηματοδότηση έγινε μέσω έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, χωρίς να υπάρχει καμία επείγουσα ή ανυπέρβλητη ανάγκη άμεσης παροχής βοήθειας η οποία να δικαιολογεί την έκδοσή τους,

στ) δεν ορίστηκε αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του «προγράμματος», με αποτέλεσμα αυτό να μην παρακολουθηθεί και

ζ) η χρηματοδότηση δόθηκε σε αλλοδαπή ΜΚΟ, την οποία αγνοούσαν οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, γεγονός που συνάγεται αδιαμφισβήτητα από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προκαταρκτική  εξέταση.

Think tank

Την χρηματοδότηση φέρεται να πήρε  παρανόμως το υποκατάστημα στη Σερβία του εδρεύοντος στις Η.Π.Α. ΜΚΟ (think tank) με την επωνυμία «East West Institute» κατά τα έτη 2001 και 2002.

Η χρηματοδότηση ανερχόταν στο ποσό των 900 χιλ. δολαρίων ΗΠΑ και επρόκειτο να εκταμιευθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις (έτη 2001-2003) όμως τελικά, εκταμιεύθηκαν δύο δόσεις συνολικού ποσού 609.000  δολαρίων ενώ κατά το  2003  επιχειρήθηκε να δοθεί στον ΜΚΟ και το υπόλοιπο των «υπεσχημένων» 300.000  αλλά, άγνωστο  γιατί, η σχετική Υπουργική Απόφαση τελικώς δεν υπογράφηκε, παρά τη σχετική εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων.

Τα χρήματα δόθηκαν, σύμφωνα με τη δίωξη, σε μετρητά,  μέσω της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στη Σερβία, η οποία ανέλαβε να διεκπεραιώσει τις πληρωμές.