Επιταχύνεται η πτώση των τιμών στα οικιστικά ακίνητα

Επιταχύνεται η πτώση των τιμών στα οικιστικά ακίνητα

Χειροτερεύει η εικόνα της αγοράς κατοικιών, με την πτώση των τιμών να επιταχύνεται και να αυξάνεται. Η αντιστροφή της πορείας αποκλιμάκωσης του ρυθμού μείωσης των τιμών, στα οικιστικά ακίνητα, διαπιστώνεται από την ανακοίνωση των σχετικών δεικτών από την Τράπεζα της Ελλάδας για το g' τρίμηνο του 2015.

Παρ' ότι τα δύο τελευταία χρόνια ο ρυθμός πτώσης υποχωρούσε από το β' τρίμηνο εφέτος η αξία των σπιτιών άρχισε να πέφτει, μία τάση που φαίνεται να εντάθηκε το γ' τρίμηνο.

Αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το γ' τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 6,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Η ΤτΕ γνωστοποιεί παράλληλα ότι με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α' και β' τρίμηνο του 2015 η μείωση διαμορφώθηκε σε 3,9% και 5% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5%.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Ειδικότερα, η μείωση των τιμών το γ' τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 6,7% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 5,8% για τα “παλαιά” (ηλικίας άνω των 5 ετών). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το σύνολο του 2014 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα “νέα” και τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 6,5% και 8,1% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το γ' τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 6,8% στην Αθήνα, 5,8% στη Θεσσαλονίκη, 5,7% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,4% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το σύνολο του 2014 η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2013 ήταν 9,4%, 6,5%, 6,5% και 4,9% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ' τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 6,0% σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2014, ενώ με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το σύνολο του 2014 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 7,9% (ο δείκτης αστικών περιοχών, με βάση τον Ν. 4254/2014, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά την μεταβίβαση ακινήτων).