ΕΛΣΤΑΤ: Χαμηλά ποσοστά αγοράς cloud computing στις ελληνικές επιχειρήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Χαμηλά ποσοστά αγοράς cloud computing στις ελληνικές επιχειρήσεις

Αν και το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς μεταξύ τόσο των ιδιωτών χρηστών όσο και των εταιρειών, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με τις σχετικές υπηρεσίες, αφού το 2015 μόνο το 10,3% αγόρασαν σχετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Από το σύνολο των εγχώριων εταιρειών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο φέτος (20.519 επιχειρήσεις), μόνο οι 2.120 -δηλαδή περίπου μία στις δέκα- αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Οι υπηρεσίες «νέφους» που χρησιμοποιούνται κυρίως σε εταιρικό επίπεδο, είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails) σε ποσοστό 61,3% και η αποθήκευση αρχείων σε 53,4%.

Σχετικά περιορισμένη είναι και η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, από τις 23.225 επιχειρήσεις, οι 1.555 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας (ποσοστό 6,70%) και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε ποσοστό μόλις 0,84% του συνολικού τζίρου τους. Το 2014 τα ποσοστά αυτά είχαν διαμορφωθεί αντίστοιχα σε 9,23% και 1,59%. Εξάλλου, φέτος 2.597 εταιρείες δήλωσαν ότι έκαναν αγορές μέσω ιστοσελίδας (ποσοστό 11,18%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 13,66%.

Επίσης το 2015, σε σύνολο 23.225 επιχειρήσεων, οι 20.519 χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή (ποσοστό 88,4%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 89,9%. Από τις 20.519 επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι 20.240 (ποσοστό 87,15%) είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έναντι 89,09% πέρυσι. Επίσης, από αυτές, οι 14.067 (το 60,6%) είχαν δικό τους διαδικτυακό τόπο, έναντι 61,9% το 2014.

Από τις 20.240 επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2015, οι 19.528 χρησιμοποίησαν σύνδεση DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL, SDSL, VDSL κ.ά.). Πάνω από τις μισές ελληνικές εταιρείες (ποσοστό 55,4%) έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ με ταχύτητες μεταξύ 10 Mbps και 30 Mbps.

Τέλος, φέτος, το 44,3% των απασχολουμένων έκαναν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εργασία τους, ενώ πρόσβαση στο διαδίκτυο είχε το 38,4%.