Αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014

Αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014

Ο αριθμός των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 παρουσίασε αύξηση 3,2%, σε σχέση με το 2012/2013 (από 168.637 σε 174.039). Υπάρχουν, όμως, εκπαιδευτικά ιδρύματα που εμφανίζουν μείωση, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (- 23,0%) και τα Πανεπιστήμια Θράκης και Πειραιώς (- 2,0%) και (- 5,7%) αντίστοιχα.

Οι φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων, δηλ. αυτοί που τελείωσαν τα προβλεπόμενα από το νόμο εξάμηνα σπουδών, αλλά οφείλουν μαθήματα, ανέρχονται σε 193.207, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1%, σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013, παρόλο που στα 7 από το σύνολο των 20 Πανεπιστημίων της Χώρας παρουσίασαν μείωση. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσίασε μείωση κατά 2,5%, σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013, πιο συγκεκριμένα κατά 2,8% οι άρρενες και κατά 1,9% οι θήλεις. Εξαίρεση αποτελούν τo Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (+21,3%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (+3,3%), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (+4,3%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (+6,6%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (+3,6%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (+2,5%) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (+0,5%).

Οι πτυχιούχοι παρουσιάζουν αύξηση 1,7% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.

Υπάρχουν όμως εκπαιδευτικά ιδρύματα που εμφανίζουν μείωση, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (-20,2%) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (-11,9%).

Ο αριθμός των Πανεπιστημίων και των τμημάτων, σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2012/13 έχει μειωθεί κατά 2 και 7 αντίστοιχα, ενώ αντίθετα έχει αυξηθεί ο αριθμός των Σχολών κατά 36.