field_kentriki_fotografia
Ασφαλιστικό: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος-Από το 2022 ο ατομικός κουμπαράς

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, που μεταξύ άλλων προβλέπει την εισαγωγή και εφαρμογή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση και την καθιέρωση ατομικού κουμπαρά για κάθε ασφαλισμένο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΚΑ θα επενδύονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων, στη βάση της αρχής της συνετής διαχείρισης και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Σκοπός του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης είναι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης για την κάλυψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου στους ασφαλισμένους και τα δικαιοδόχα πρόσωπα, με εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών.

Για κάθε ασφαλισμένο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά τουλάχιστον:

  1. οι καταβλητέες εισφορές,
  2. οι καταβληθείσες εισφορές,
  3. οι οφειλόμενες εισφορές,
  4. οι αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών και
  5. οι κρατήσεις του άρθρου 9. Ο Ατομικός Λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου τηρείται μηχανογραφικά.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, οι ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε κρατήσεις, οι οποίες σχηματίζουν το αποθεματικό λειτουργίας ΤΕΚΑ και χρησιμοποιούνται, ιδίως, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου. Το ύψος των κρατήσεων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του ένα τοις εκατό (1%) επί των καταβαλλόμενων εισφορών, καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Δείτε το ΦΕΚ στο αρχείο που ακολουθεί: 

pdf