Άδ. Γεωργιάδης: Καταφέραμε διψήφιο ποσοστό όπως ήταν ο στόχος μας

Άδ. Γεωργιάδης: Καταφέραμε διψήφιο ποσοστό όπως ήταν ο στόχος μας