ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού έως 30 Νοεμβρίου

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού έως 30 Νοεμβρίου

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, η προθεσμία έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2020, αναφέρει ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρεται: «η απόφαση αυτή ελήφθη, δεδομένου ότι, με το άρθρο 56 του Ν. 4825/2021, ορίστηκε η 30η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων».