19ο Συνέδριο ΣΕΔ: «Εταιρική Διακυβέρνηση - Το νέο τοπίο, μετά την εφαρμογή του νόμου 4706/2020»

19ο Συνέδριο ΣΕΔ: «Εταιρική Διακυβέρνηση - Το νέο τοπίο, μετά την εφαρμογή του νόμου 4706/2020»

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, στα πλαίσια του 19ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου, απευθύνει πρόσκληση στη 2η  
Συνεδριακή Ημερίδα που διοργανώνει, με θέμα: «Εταιρική Διακυβέρνηση: Το νέο τοπίο, μετά την εφαρμογή του νόμου 4706/2020» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ).

Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και ώρα 12.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, από την πλατφόρμα WEBEX.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστεί και ο «Χάρτης Εταιρικής Διακυβέρνησης & Μετοχικού Ακτιβισμού του ΣΕΔ».

Είσοδος ελεύθερη, με δήλωση στη Φόρμα Συμμετοχής

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης