Στ.Θωμαδάκης (Viohalco): Ισχυρές παραμένουν οι προοπτικές παρά το αρνητικό οικονομικό κλίμα

Στ.Θωμαδάκης (Viohalco): Ισχυρές παραμένουν οι προοπτικές παρά το αρνητικό οικονομικό κλίμα

Αποτελεσματική ήταν η αντίδραση όλων των τομέων δραστηριότητας του ομίλου Viohalco προς τις επικρατούσες αρνητικές οικονομικές συνθήκες. 

Αυτό τόνισε ο κ. Στράτος Θωμαδάκης, CFO του Ομίλου Viohalco στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2023 στους αναλυτές.

Τα megatrends και κυρίως όσα έχουν σχέση με την ενεργειακή μετάβαση, σημείωσε ο κ. Θωμαδάκης, παρέμειναν σταθερά, παρά την αβεβαιότητα στην οικονομία. 

Από την άλλη  πλευρά, η συρρίκνωση των μεγεθών σε ορισμένους κλάδους δραστηριότητας του ομίλου οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις διεθνείς αγορές. Ειδικότερα, οι τιμές των μετάλλων υποχωρούν, ενώ, παράλληλα, ο πληθωρισμός που επηρεάζει τον κατασκευαστικό κλάδο έχει μειώσει τη ζήτηση για αλουμίνιο. Επιπρόσθετα, το αυξημένο κόστος χρήματος λόγω της αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες πιέζει τα περιθώρια κέρδους, κάτι που φαίνεται στα αποτελέσματα EBITDA.

Ο κύριος Θωμαδάκης αναφερόμενος στα μεγέθη των επιμέρους βιομηχανικών κλάδων τόνισε την σημαντική ανάπτυξη στον κλάδο του χαλκού που κατέγραψε αύξηση 26%για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Ακόμη, πολύ μεγάλη ήταν η ανάπτυξη του τομέα των σωλήνων από χάλυβα (steel pipes) με άνοδο του κύκλου εργασιών 60% και των καλωδίων που κατέγραψε, επίσης, άνοδο, κατά 23%.

Ειδικά για τον τομέα των καλωδίων ο κ. Θωμαδάκης επεσήμανε ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανερχόταν  στα 1,85 δισ.ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023, ενώ για τους σωλήνες χάλυβα είπε ότι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του. 

Οι προοπτικές για τον τομέα των καλωδίων είναι ισχυρές, ενώ με το διετές επενδυτικό πρόγραμμα της Hellenic Cables η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως βασικού παράγοντα για την πράσινη ενέργεια. Ακόμη, ο κ. Θωμαδάκης αναφέρθηκε και στις συζητήσεις για τη συνεργασία με την Orsted για την κατασκευή εργοστασίου υποβρυχίων inter array καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ, οι οποίες και συνεχίζονται.

Για τους σωλήνες χάλυβα η αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναμένεται να αντιστραφεί λόγω των αναμενόμενων ισχυρών μελλοντικών λειτουργικών επιδόσεων, που αναμένεται να ομαλοποιήσουν και τα επίπεδα μόχλευσης.

Ειδικότερα, η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει ότι η αγορά των αεριών καυσίμων θα συνεχίσει τη δυναμική του ανάπτυξη, ως ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης, κάτι που περιλαμβάνεται και στα megatrends. Η βελτίωση των συνθηκών αγοράς στον κλάδο συμβάλει και στην ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών, τροφοδοτώντας θετικές προοπτικές kai για το επόμενο έτος.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα του real estate, όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής του Noval Property έγινε αναφορά τόσο στα αυξημένα έσοδα που ήταν 17,4 εκατ.ευρώ και στην κερδοφορία που ήταν 5,1 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκατ.ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022.