Μοτοδυναμική: Mη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022

Μοτοδυναμική: Mη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022

Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2023 ανακοίνωσε η Μοτοσυναμική, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται, η εταιρεία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2022 στις 16 Μαρτίου. Σημειώνεται ότι η Μοτοδυναμική δεν θα διανέμει μέρισμα για το 2022.

 Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι.